shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

ആനപ്പൂട

Vaikom muhammed basheer

9 ഭാഗം
0 വ്യക്തിലൈബ്രറിയിലേക്ക് ചേർത്തു
6 വായനക്കാർ
23 August 2023-ന് പൂർത്തിയായി
സൌജന്യ

ബഷീർ കൃതികളിലൂടെ നീളം ദൃശ്യമാകുന്ന അതിശക്തമായ ഒരന്തർധാരയുണ്ട് .അത് സ്നേഹത്തിൻറ്റെതാണ്.സൂഫിയും സന്ന്യാസിയുമായിരുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരൻറ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിനിർഗ്ഗളിക്കുന്ന മഹത്തായ ഈ വികാരം മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല സർവ്വചരാചരങ്ങളയും അതിൻറ്റെ ഗാഢശ്ലോ ഷത്തിൽ വരിഞ്ഞുകെട്ടുന്നു. 

aanppuutt

0.0(0)

ഭാഗങ്ങൾ

1

ആനപ്പൂട

19 August 2023
3
1
0

ആനപ്പൂട മോഷണത്തിന്റെ കഥയാണ്. കൊലകൊമ്പനായ ഒരാന. ചവിട്ടി അരച്ചും കുത്തിയും അവൻ ഒന്നുരണ്ട് ആനക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ വാലിലെ ഒരു പടയാകുന്നു മോഷ്ടിക്കേണ്ടത്. മോഷ്ടിക്കേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും കാണരുത്.

2

മന്ത്രച്ചരട്

20 August 2023
2
1
0

മത മരുന്നത് അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ കഷണ്ടിത്തല യിൽ ഒരു മാമ്പഴം പട്ക്കോന്നു വീണ ദിവസമാണ്. മുറ്റത്തിന ടുത്തുള്ള മാവിൽ നിന്ന് ചടുപിടോ മാമ്പഴം വീഴുന്നു. വീഴുന്ന യുടനെ ഓടിച്ചെന്നെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിശകുണ്ട്. ഖാൻ തൊ

3

ബാലയുഗം പ്രതിനിധികൾ

20 August 2023
1
0
0

പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരേ, ഞാൻ ബാലനായിത്തീരുകയും ബാലയുഗം പ്രതിനിധി കളിൽ ഒരാളായി എന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത അതിശയ കരമായ ചരിത്രമാണ് നിങ്ങളോടു പറയാൻ പോകുന്നത്.മീശക്കാരൻ വെട്ടുകത്തി ഉപ്പാപ്പയെപ്പറ്റി ഓർത്ത

4

വത്സരാജൻ

21 August 2023
0
0
0

വത്സരാജൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം എന്നിൽനിന്നു നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉയരും. വത്സരാജാ, നിന്നെ എന്നും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! ഈ പ്രാർത്ഥന എന്റെ മനസ്സിൽനിന്നു വരുന്നതാണ്. ഇതി നൊരു കാരണമുണ്ട്

5

എന്റെ നൈലോൺ കുട

21 August 2023
0
0
0

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, കോഴിക്കോട് 15പ്രിയപ്പെട്ട വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, ചിത്രകാർത്തിക എന്ന താങ്കളുടെ മനോഹരമായ ആഴ്ച പതിപ്പ് ആഘോഷപൂർവം കാണുന്നുണ്ട്. വായിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനിയാകുന്നുണ്ട്, ആഹ്ലാദിക്കുന്ന

6

ആശുപത്രിയിലെ മരണം

21 August 2023
0
0
0

"ആശുപത്രികളിൽ ദിനംതോറും നടക്കുന്ന മരണങ്ങൾ കാര്യമായ വാർത്തയാണോ? വിളക്കണച്ചു കൂരിരുളിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സംഭാഷണം നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലെ ചെയ്തികളായിരുന്നു. ഘോരമായ ഇരുളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം

7

ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും(part 1)

22 August 2023
0
1
0

“ആ കൊച്ചമ്മയും സാറും ചന്ദ്രനിൽ ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുക യാണ്?' പൂർണചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുനില്ക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രഗോളത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാലതിക്കുട്ടി പറയും: "സുഖമായി താമസിക്കു ന്നുണ്ടാവും. നല്ല കൊച്ചമ്മയും നല്ല സാറു

8

ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും (part 2)

22 August 2023
0
1
0

നിറയെ കുടകൾ നിവർത്തിയ മാതിരി ചുവന്ന പൂക്കൾ മാത്രം. ഇലകളില്ല. മതിലു കളോടു ചേർന്നു പന്ത്രണ്ടു സെന്റിൽ നാലു വശവും ചുവന്ന പൂക്കളുള്ള ചെമ്പരത്തികൾ. ലോറിയോ കാറോ കയറാവുന്നതാണു ഗേറ്റ്. അതെപ്പോഴും അടഞ്ഞുക

9

ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും( Last part 3)

22 August 2023
0
0
0

ഉത്തരവ് എന്നു മനസ്സിൽ പതുക്കെ പറഞ്ഞു. ഭാര്യ പോയ പ്പോൾ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നു കുഞ്ഞുമോളെ തൊട്ടിലോടെ പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് വിസിറ്റേഴ്സ് റൂമിൽ തൂക്കിയിട്ടു റേഡിയോഗ്രാമിൽ ശോകഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടു മ

---

ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുക