shabd-logo

കുടുംബപരം Books

Familial books in malayalam

Unposted Letter

ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും ആകെക്കൂടിയുള്ള മനുഷ്യബോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും പഠിച്ച പാഠങ്ങളും, ചെയ്ത ഓരോ തെറ്റുകളും, തിരുത്തിയ ഓരോ പിഴവുകളും, ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തവും, ഓരോ നൂതനാവിഷ്ക്കാരവും, ഓരോ ഉൾക്കാഴ്ചയും, ഓരോ ആശയവും, ഓരോ വെളിപ്പ

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

ഇന്നലെ നനഞ്ഞ മഴ

എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെയോ എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളവരുടെയോ ജീവിതം എഴുതാനാണ്. എഴുതുന്നതിലെല്ലാം സാഹിത്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ജീവിതമുണ്ടാകും.. കൊച്ചു കൊച്ചു അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും... ചില ഓർമ്മകളുണ്ടാകും ...

0 വായനക്കാർ
0 ഭാഗം
23 February 2023

Kya Kare Jab Maa Bane in Malayalam (അമ്മയാകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം ? : ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും ? എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകും ?)

This book is a translation of 'what to expect when you are expecting' By Heidi murkoff. This book is read by 93% of women who are pregnant or are planning pregnancy. It was named one of the most influential books of the last 25 years. This edition is

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Reasons to Stay Alive (Malayalam)

Matt haig’s accessible and life-affirming memoir of his struggle with depression, and how his triumph over the illness taught him to live. Like nearly one in five people, Matt Haig suffers from depression. Reasons to stay alive is Matt’s inspiring ac

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Believe In Yourself

നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെന്നുണ്ടോ?നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളുടേയും നൈപുണ്യങ്ങളുടേയും അന്തര്‍ലീനശക്തികളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടോ?എങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍തീര്‍ച്ചയായും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കണം!നിന്നില്‍ത്തന്നെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന ഈ പുസ

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Do Epic Shit (Malayalam)

വിജയവും പരാജയവും, പണം, നിക്ഷേപം, സ്വയം അവബോധം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയതും രസകരവും ക്രൂരവുമായ സത്യസന്ധമായ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വ്യക്തിഗത ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ഒരു സംരംഭകനും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവുമാണ് അങ്കുർ വാരി

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

The Compound Effect: Jumpstart Your Income, Your Life, Your Success

സംയുക്ത പ്രഭാവത്തില്‍, ഡാരൻ ഹാർഡി, വിജയത്തെ നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാപാരം, ബന്ധങ്ങൾ, അതിനപ്പുറമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിജയങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുന്ന അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളുടെ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ രൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയ

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Aatmvishwas Safalta Ka Dwar

Aatmvishwas Safalta Ka Dwar Read more

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

The Miracle Morning (Malayalam)

ഹാൽ എൽറോഡ് ഒരു പ്രതിഭാശാലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്മയപ്പുലരി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദ്രജാലം തീർത്തു. - റോബർട്ട് കിയോസാകി, റിച്ച് ഡാഡ് പുവർ ഡാഡ് എന്ന ബെസ്റ്റ് സെല്ലറിന്റെ രചയിതാവ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അത്യസാധാരണ ജീവിതം എങ്ങിനെ കരുപ്

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Be a Network Marketing Millionaire

If you want to be among the top 1% people, you must do what the top 1% people do. People come into network marketing because they believe they can fulfil their dreams faster here. But many are not able to achieve their dream income and lifestyle in s

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Goals

ലക്ഷ്യങ്ങൾ (sub title) നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ നേടാം, സാധ്യമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ (Author ) ബ്രയാൻ ട്രേസി (Translator ) വിവർത്തനം: ബിജു റോക്കി (Blurb) ചിലര് എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടുമ്പോള് ചിലര് വെറുതെ, നല്ല ജീവിതത്ത

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

The Obstacle is the Way (Malayalam)

ബിസിനസ്സിലും മാർക്കറ്റിംഗിലും, റയാൻ ഹോളിഡേ എല്ലാം ചെയ്തു, എല്ലാം കണ്ടു, ഇപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെയുണ്ട് ... വഴി കാണിക്കാൻ. പ്രശ്‌നങ്ങളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള വഴി കാണിക്കുന്ന ആധുനിക ഗുരു. പ്രതിബന്ധമാണ് വഴി, അവർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ വിജയിക്കു

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Do Epic Shit (Malayalam)

വിജയവും പരാജയവും, പണം, നിക്ഷേപം, സ്വയം അവബോധം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയതും രസകരവും ക്രൂരവുമായ സത്യസന്ധമായ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വ്യക്തിഗത ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ഒരു സംരംഭകനും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവുമാണ് അങ്കുർ വാരി

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Tuesdays With Morrie (Malayalam)

ഒരുപക്ഷേ അത് ഒരു മുത്തശ്ശി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ആയിരിക്കാം. പ്രായമായ, ക്ഷമയും വിവേകവുമുള്ള ഒരാൾ, നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്‌ത, അതിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Secrets of the Millionaire Mind (Malayalam)

സമ്പത്തിന്റെ ഉള്ളുകളിയില്‍ അധിപനാകൂ! എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില മനുഷ്യര്‍ സമ്പത്ത് അനായാസം നേടുകയും എന്നാല്‍ മറ്റു ചിലര്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും സാമ്പത്തികമായി ഞെരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്? ഈ അന്തര്‍ദ്ദേശീയ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പുസ്തകത്തില്‍, ടി. ഹാര്‍വ് എക്കര്‍ പ

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Miracles of your Mind (Malayalam)

വേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുളള ശക്തിബോധമനസ്സിനുണ്ട്; എന്ത് തന്നോട് ചെയ്യാന്‍ പറഞ്ഞുവോ, അത് ഉപബോധമനസ്സ് നിര്‍വഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്തര്‍ല്ലീനശക്തികള്‍ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമെന്ന തന്റെ സിദ്ധാന്തം

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

Healed: How Cancer Gave Me a New Life (Malayalam)

Healed is the powerful, moving and deeply personal story of actor Manisha koirala's battle against ovarian cancer. From her treatment in the US and the wonderful care provided by the oncologists there to how she rebuilt her life once she returned hom

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

The Power of your Subconscious Mind (Malayalam)

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ സെൽഫ് ഹെൽപ് പുസ്തകങ്ങൾ ക്കിടയിലെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ഗ്രന്ഥം ജീവിത വിജയത്തിനായി നിർദേശിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ ഏറെ ലളിതമെങ്കിലും ശക്തവും ഫലപ്രദവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലുള്ള മെന്റൽ ബ്ല

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

The Obstacle is the Way (Malayalam)

ബിസിനസ്സിലും മാർക്കറ്റിംഗിലും, റയാൻ ഹോളിഡേ എല്ലാം ചെയ്തു, എല്ലാം കണ്ടു, ഇപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെയുണ്ട് ... വഴി കാണിക്കാൻ. പ്രശ്‌നങ്ങളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള വഴി കാണിക്കുന്ന ആധുനിക ഗുരു. പ്രതിബന്ധമാണ് വഴി, അവർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ വിജയിക്കു

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

The Secret (Malayalam)

Regarded as a life-changing book by many readers, The Secret by Rhonda Byrne is a self-help book that embarks to motivate the reader about a universal paradigm about success that can be achieved though it remains hidden for most people. The book expl

0 വായനക്കാർ
0 ആളുകൾ വാങ്ങിയത്
0 ഭാഗം
3 March 2023

ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുക